ब्यानर वेल्डर

  • Banner welder

    ब्यानर वेल्डर

    FMQP-1200 / २

    सरल र सुरक्षित, यो बेन्डर, PVC लेपित कपडा जस्ता धेरै प्लास्टिक सामग्री, वेल्डिंग मा आदर्श हो। ताप गर्ने समय र कूलि adjust समायोजन गर्न यो लचिलो छ। र, सिलि length्ग लम्बाई १२००--6०००mm हुन सक्छ।